Son Yorumlar

  SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI, HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURMA ANI

  İrade açıklamasının hüküm ve sonuçlarını doğurduğu an bakımından değişik aşamaları vardır. İrade; 1)      açıklanır 2)      yön verilir 3)      karşı tarafa varır. 4)      Karşı taraf ...

  SÖZLEŞMELER

   Tek taraflı hukuksal işlemlerde bir başka iradeye ihtiyaç yoktur. Sözleşme iki taraflı bir hukuksal işlem olup en az iki iradeye ...

  HUKUKSAL İŞLEM TÜRLERİ

  1)      taraf sayısı bakımından i)                   tek taraflı  è  tek tarafın irade beyanının hukuksal sonuç doğurması yeterlidir. Vasiyet, vakıf kurma. Tek taraflı ...

  BORÇ İLİŞKİLERİNİN UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

  Suje è alacaklı ve borçlu taraf sözleşme ile  veya ölüm sonucu değişebilir. Obje è edimde değişiklik olabilir. Borçlu mal teslimi borcu ...

  BORÇ İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER

  Borçlu bakımından değişik yükümlülükler ortaya çıkar. Nitelikler açısından a) edim yükümlülüğü b) yan yükümlülük. Bir kira sözleşmesinde kiracının borç ilişkisinde ...

  BORÇ İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  Bir borç ilişkisi nedeniyle alacaklı lehine değişik haklar doğar. Alacaklı hakları, faiz, cezai hak, yenilik doğuran hak ve defi hakları olabilir. 1) ...

  BORÇ İLİŞKİSİNİN NİTELİKLERİ

  1) nisbilik niteliği: nisbi ilişkiler yaratır ve ilişkinin taraflarını ilgilendirir. 3. kişilere yansımaz. Alacak hakları niteliği gereği nisbi haklardandır. Aynı kural borç ...

  BORÇ İLİŞKİSİNİN KAVRAM VE UNSURLARI

  Bir sosyal ilişkinin borç ilişkisi olabilmesi için 3 unsur gereklidir. Bunlar; a) ALACAKLI: alacaklı ve borçlu borç ilişkisinin sujeleri edim ise ...

  BORÇLAR HUKUKU TEMEL KAVRAMLARI

  1) BORÇ ve BORÇ İLİŞKİSİ geniş anlamda borç borç ilişkisini ifade eder. Dar anlamda borç ise borç ilişkisinden doğan yükümlülükleri ifade etmektedir. ...

  BORÇLAR HUKUKU

  Konusu borç ilişkisi oluşturan sosyal ilişkilerdir. Nitelikleri ve unsurları vardır. Kurallara bağlanmıştır. Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenler. Hukukun kaynaklarında bir uyuşmazlık doğduğunda ...

  Son Yazılar

  SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI, HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURMA ANI

  İrade açıklamasının hüküm ve sonuçlarını doğurduğu an bakımından değişik aşamaları ...

  SÖZLEŞMELER

   Tek taraflı hukuksal işlemlerde bir başka iradeye ihtiyaç yoktur. Sözleşme ...

  HUKUKSAL İŞLEM TÜRLERİ

  1)      taraf sayısı bakımından i)                   tek taraflı  è  tek tarafın irade ...

  BORÇ İLİŞKİLERİNİN UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

  Suje è alacaklı ve borçlu taraf sözleşme ile  veya ölüm ...

  BORÇ İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER

  Borçlu bakımından değişik yükümlülükler ortaya çıkar. Nitelikler açısından a) edim ...

  Kategoriler

  Kategoriler

  Anasayfa Yazılar RSS Sitemap
  Kpss Hukuk: Bilgi paylaşıldıkça güzeldir.