Kamu Personeli Seçme Sınavı Hukuk bölümündeki ilk 4 soru Anayasa Hukuku dersinden gelmektedir. Kpss Alan sınavında yoğunluğu en az olan bu dersin soruları; Alan bölümünün yanı sıra Genel Kültür-Genel Yetenek (KPSS B) ve Kamu Yönetimi kısımlarında da çıkmaktadır. Tüm bu bölümlerde toplamda her yıl 1-2 sayı değişmekle beraber 17’ye yakın Anayasa sorusu çıkmaktadır. Ayrıca KPSS sonrası girilecek kurum sınavlarında da oldukça fazla sayıda Anayasa Hukuku soruları gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı; az soru çıkıyor diye düşünüp çalışmayı aksatmamak gerekir.

Anayasa Hukuku dersinde genel olarak; devletin temel yapısı, birey hak ve özgürlükleri, siyasi karar organlarının el değiştirme usulleri incelenmektedir. Konu başlıkları ise genel olarak şu şekildedir:

  • Türk Anayasa Tarihi
  • Temel Hak ve Özgürlükler
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı

Tüm soruları çözdüğünüz zaman sizde fark edeceksiniz ki; ÖSYM ve diğer kurum sınavlarında çıkan sorular birbirleriyle oldukça benzerlik göstermektedir. Paylaşmış olduğumuz ve paylaşmaya devam edeceğimiz Anayasa Hukuku Testlerini çözmek sınava hazırlanmak noktasında büyük önem taşımaktadır.

Instagram uygulaması üzerinden de aktif olarak Anayasa dersi soruları paylaşmaktayız. Bizleri instagramdan takip etmek için tıklayın.